Mežsaimnieciskie pakalpojumi


 • Cirsmu stigošana, skices zīmēšana, iesniegums VMD.
 • Cirsmu dastošana Vidzemē, vērtēšana.
 • Robežstigu, robežzīmju atjaunošana.
 • Eiropas savienības finansējuma piesaistīšana.
 • MAP sagatavošana iesniegšanai VMD.
 • Atbalstāmo platību uzmērīšana.
 • Meža taksācija.
 • Īpašuma sadalīšana, mērniecība.
 • Nostiprināšana zemesgrāmatā.
 • Zāģēšana, izvešana.
 • Jaunaudžu kopšana.
Ienāc uz     un izrunāsim Jums aktuālos jautājumus un piemeklēsim labāko risinājumu. Tiekamies  pie mums Valmierā, Purva ielā 21 vai zvaniet:

26111530

muki@inbox.lv