KONTAKTI

 
 

Apaļkoku uzpirkšana krautuvē pie meža


26 406 625

Cirsmu, meža īpašumu pirkšana un apsaimniekošana


26 533 310

Mežsaimnieciskie pakalpojumi


26 111 530

Rekvizīti

SIA "VECPURMATUĻI"
Juridiskā adrese: Purva iela 21, Valmiera, LV-4201
Reģistrācijas. Nr. LV44101028744
"Swedbank" AS HABALV22
Konts: LV29HABA0551031895908
 

MĒS ATRODAMIES