Pieejamie pakalpojumi

Kartē ir attēloti galvenie Latvijas Valsts reģioni, kuros mēs nodrošinām dažādos mežniecības pakalpojumus. Mēs spējam nodrošināt pakalpojumus arī ārpus mūsu galvenās darbības zonas, speciāli vienojoties ar SIA Vecpurmatuļi vadību.